Politické hnutí Nestraníci
Jde nám o úspěšný rozvoj města
„Naše město mám opravdu rád. Narodil jsem se v Klatovech a celý život zde žiji. Po maturitě na Střední zemědělské škole v Klatovech jsem absolvoval bakalářské studium a následně magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 2000 jsem podnikal, vytvářel knihy o regionu Klatovska i navrhoval naučné stezky. Od devadesátých let se věnuji rozvoji spolkové činnosti. Téměř před dvaceti lety jsem založil spolek Klub přátel Klatovska, který zachraňuje drobné památky i pořádáme akce pro rodiny s dětmi. Členem zastupitelstva města jsem nepřetržitě od roku 2006, od roku 2010 jsem členem rady města a v roce 2014 jsem se stal místostarostou města, což mě umožnilo aktivně pro Klatovy pracovat. S manželkou Helenou vychováme dvě děti, školáka Martina a Adrianku, která chodí do školky.
Myslím, že město toho za poslední roky realizovalo opravdu hodně – investičních akcí, modernizací, oprav a vylepšení – a to jak v Klatovech, tak i v integrovaných obcích. Také přibyly nové možnosti pro trávení volného času, kulturní a sportovní akce. Mnohé však stále zůstává rozpracované, což mě motivuje jít znovu do komunálních voleb a ucházet se o Vaši podporu. Rád bych například přidal nějaké pěkné a bezpečné hrací prvky pro děti do parku na Vodojemu či pokračoval ve vylepšování aktivit na Hůrce. Je tohoto však mnohem více. Všechny záměry najdete v našem programu.
Na kandidátce číslo 5 Nestraníci máme 27 lidí, které všechny dlouhodobě znám a vím, že mají pro Klatovy pozitivní přínos. Můžu tak říci, že nabízíme dobrý tým, z něhož by se každý mohl stát aktivním zastupitelem města.“

Ing. Martin Kříž, místostarosta města Klatovy

Na tématech pracujeme dlouhodobě
„Již 4 volební období působím v zastupitelstvu města a byla jsem za tuto dobu účastna mnoha rozhodování, budování ,zřizování a dalších všech potřebných záležitostí ve městě. Vím tedy, že je již mnoho dobrého pro spoluobčany ve městě i za mého přispění uděláno. Nikdy však není hotovo, stále nastupují nové a nové záležitosti, nové problémy a ty přetrvávající jsou též potřeba řešit. Tradičně doprava, bezpečnost ve městě, čistota, určitý komfort volnočasových aktivit, školství apod. To vše se znalostí věci máme v našem programu. A proto jsme se rozhodli, že opět budeme usilovat o přízeň voličů v podzimních volbách, abychom byli nápomocni při jejich řešení.“
Mgr. Věra Tomaierová,MPA, právnička, členka rady města

Zaměřím se na pomoc spolkům i na bezpečnost
„Jmenuji se Jaromír Veselý, jsem ženatý již přes 30 let, manželka se jmenuje Vladislava, máme dvě děti a dva vnoučky. Jsem klatovský rodák, je mi 62 let. Mé povolání je učitel, 16 let jsem byl ředitelem školy, po jejím sloučení jsem zástupcem ředitelky.
V zastupitelstvu jsem pracoval tři volební období, byl jsem v kontrolním výboru, majetkové komisi a ve svém volném čase jsem i oddával. V majetkové komisi pracuji dodnes.
Ucházím se ještě o jedno volební období, abych mohl plně využít svých znalostí a dovedností ve prospěch občanů našeho města a přidružených obcí. Svým zaměřením jsem sportovec, proto bych rád pro různé zájmové skupiny a spolky pomohl i nadále zajišťovat kvalitní využití jejich volného času.
Další oblastí mého zájmu je bezpečnost ve městě, je např. třeba zajistit, aby se naši spoluobčané nemuseli obávat, že lavičky v blízkosti jejich obydlí se stanou shromaždištěm popíjejících, fetujících a hlučících partiček. Musíme se zaměřit např. i na kamerový systém, jeho modernizaci a pokrytí všech lokalit.
Ale to jsem jen vybral zlomek z našeho volebního programu...“

Mgr. Jaromír Veselý, učitel

Všechny články zde:
Politické hnutí Nestraníci
Proč jdeme jako hnutí Nestraníci opět do volebního klání?
Máme tým občanů města Klatov a spádových obcí, kteří mají nezištný zájem na pokračování v rozvoji města. Každý z nich má svoji profesi, svoje zaměstnání a většinou jsou známí ve svém okolí právě pro již vykonávanou činnost pro spoluobčany.
Neslibujeme, že něco dělat budeme. My už to s našimi zástupci v zastupitelstvu děláme a pokud dostaneme důvěru, budeme dělat i nadále.
A co vlastně chceme?
Otevřenou komunikativní radnici, komunitní projednávání věcí s občany.
Bezpečnost ve městě.
Kvalitní dopravu včetně spolehlivě městské hromadné dopravy, parkování, průjezdnost města.
Volnočasové aktivity, spolkovou činnost i v integrovaných obcích včetně úprav prostor pro aktivity.

Mnoho dalších témat najdete v našem volebním programu. Pokud se nám podaří prosadit, upravit či změnit alespoň některé z těchto našich předsevzetí, se kterými jdeme do voleb, bude to ku prospěchu všem.