Politické hnutí Nestraníci
Jde nám o úspěšný rozvoj města
„Naše město mám opravdu rád. Narodil jsem se v Klatovech a celý život zde žiji. Po maturitě na Střední zemědělské škole v Klatovech jsem absolvoval bakalářské studium a následně magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze. Od roku 2000 jsem podnikal, vytvářel knihy o regionu Klatovska i navrhoval naučné stezky. Od devadesátých let se věnuji rozvoji spolkové činnosti. Téměř před dvaceti lety jsem založil spolek Klub přátel Klatovska, který zachraňuje drobné památky i pořádáme akce pro rodiny s dětmi. Členem zastupitelstva města jsem nepřetržitě od roku 2006, od roku 2010 jsem členem rady města a v roce 2014 jsem se stal místostarostou města, což mě umožnilo aktivně pro Klatovy pracovat. S manželkou Helenou vychováme dvě děti, školáka Martina a Adrianku, která chodí do školky.
Myslím, že město toho za poslední roky realizovalo opravdu hodně – investičních akcí, modernizací, oprav a vylepšení – a to jak v Klatovech, tak i v integrovaných obcích. Také přibyly nové možnosti pro trávení volného času, kulturní a sportovní akce. Mnohé však stále zůstává rozpracované, což mě motivuje jít znovu do komunálních voleb a ucházet se o Vaši podporu. Rád bych například přidal nějaké pěkné a bezpečné hrací prvky pro děti do parku na Vodojemu či pokračoval ve vylepšování aktivit na Hůrce. Je tohoto však mnohem více. Všechny záměry najdete v našem programu.
Na kandidátce číslo 5 Nestraníci máme 27 lidí, které všechny dlouhodobě znám a vím, že mají pro Klatovy pozitivní přínos. Můžu tak říci, že nabízíme dobrý tým, z něhož by se každý mohl stát aktivním zastupitelem města.“

Ing. Martin Kříž, místostarosta města Klatovy

Na tématech pracujeme dlouhodobě
„Již 4 volební období působím v zastupitelstvu města a byla jsem za tuto dobu účastna mnoha rozhodování, budování ,zřizování a dalších všech potřebných záležitostí ve městě. Vím tedy, že je již mnoho dobrého pro spoluobčany ve městě i za mého přispění uděláno. Nikdy však není hotovo, stále nastupují nové a nové záležitosti, nové problémy a ty přetrvávající jsou též potřeba řešit. Tradičně doprava, bezpečnost ve městě, čistota, určitý komfort volnočasových aktivit, školství apod. To vše se znalostí věci máme v našem programu. A proto jsme se rozhodli, že opět budeme usilovat o přízeň voličů v podzimních volbách, abychom byli nápomocni při jejich řešení.“
Mgr. Věra Tomaierová,MPA, právnička, členka rady městaZaměřím se na pomoc spolkům i na bezpečnost
„Jmenuji se Jaromír Veselý, jsem ženatý již přes 30 let, manželka se jmenuje Vladislava, máme dvě děti a dva vnoučky. Jsem klatovský rodák, je mi 62 let. Mé povolání je učitel, 16 let jsem byl ředitelem školy, po jejím sloučení jsem zástupcem ředitelky.
V zastupitelstvu jsem pracoval tři volební období, byl jsem v kontrolním výboru, majetkové komisi a ve svém volném čase jsem i oddával. V majetkové komisi pracuji dodnes.
Ucházím se ještě o jedno volební období, abych mohl plně využít svých znalostí a dovedností ve prospěch občanů našeho města a přidružených obcí. Svým zaměřením jsem sportovec, proto bych rád pro různé zájmové skupiny a spolky pomohl i nadále zajišťovat kvalitní využití jejich volného času.
Další oblastí mého zájmu je bezpečnost ve městě, je např. třeba zajistit, aby se naši spoluobčané nemuseli obávat, že lavičky v blízkosti jejich obydlí se stanou shromaždištěm popíjejících, fetujících a hlučících partiček. Musíme se zaměřit např. i na kamerový systém, jeho modernizaci a pokrytí všech lokalit.
Ale to jsem jen vybral zlomek z našeho volebního programu...“

Mgr. Jaromír Veselý, učitel


Zkušenosti jsem zvyklý předávat
„Jmenuji se Michal Janek a narodil jsem se v roce 1948 v Nitře. Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci jsem začal pracovat na očním oddělení NsP Příbram, kde jsem získal kvalifikační atestace z oboru oftalmologie. V roce 1985 jsem po výběrovém řízení nastoupil do funkce primáře očního oddělení v Klatovech. Od roku 1998 jsem byl vedoucím lékařem očního mikrochirurgického centra OFTA v Plzni, od roku 2013 pokračuji v odborné praxi v Očním centru Praha. Od roku 2015 opět vypomáhám v „domovské“ nemocnici v Klatovech, kde předávám bohaté zkušenosti mladým adeptům oční chirurgie. V roce 2008 jsem obdržel nejvyšší ocenění České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie – medaili profesora Vanýska za přínos v rozvoji implantologie v očním lékařství v České republice. V roce 2013 mi bylo uděleno čestné členství České oftalmologické společnosti.“
MUDr. Michal Janek, oční lékař, člen rady města
Věnuji se parkům i klatovským karafiátům
„Klatovy jsou moje srdeční záležitost. Po příchodu do Klatov mě okamžitě oslovil jeden ze symbolů města Klatov a to klatovský karafiát a už pomalu 40 let tuto nádhernou květinu pěstuji a šlechtím. Za tu dobu jsem vyšlechtil pět nových odrůd klatovských karafiátů a přes 10 let dělám předsedu pěstitelů klatovských karafiátů. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti a tři vnuky. V Klatovech se za poslední léta udělalo hodně pro zvelebení a funkčnost města, především v investování do oprav komunikací, ale také v obnově městské zeleně - parků. Musíme si ale uvědomit, že pouze regenerace vše nevyřeší. Je nutné věnovat maximální pozornost následné péči, aby se nově zrekonstruované parky za pár let nedostaly do stavu před jejich obnovou. Z pozice své funkce budu této záležitosti věnovat maximální pozornost.“
Peter Pošefka, ředitel technických služeb

„Celý život se pohybuji v organizacích nějak spjatých s kulturou. Jeden čas jsem i soukromě pořádal různé akce a koncerty. Posledních 17 let pracuji jako vedoucí kina Šumava (i nově rekonstruovaného letního kina). Když jsem nastoupil, předsevzal jsem si změnit chátrající kino v kino moderní, kvalitou projekcí srovnatelné třeba s multikiny, což se, myslím, docela podařilo. Podobně bych rád přispěl i k rozvoji mého rodného města.“
Karel Kotěšovec, vedoucí kina„Jako místní průvodce mám přehled o stavu turistického ruchu v našem městě. Klatovy se v poslední době změnily a udělaly mnohé pro to, aby byly turisticky atraktivnější. K tomu jsem se snažil přispět jako člen komise pro kulturu a cestovní ruch i jako autor textů pro informační tabule turistického okruhu v centru Klatov. Tomuto trendu bych rád nadále napomáhal, především formou propagace našeho města, a to jak v rámci Šumavy tak i v sousedním Bavorském lese. V souvislosti se zatraktivněním našeho města bych chtěl aktivně napomáhat třeba ke zpřístupnění klatovské synagogy.”
Mgr. Pavel Koura, průvodce, učitel a hudebník„V minulém volebním období jsem se jako člen Rady města a předseda dozorčí rady Odpadového hospodářství Klatovy spolupodílel na dovybudování skládky ve Štěpánovicích a nového sběrného dvora. Dovoluji si říci, že naše město je po technické stránce a vybavenosti dobře připraveno na příští období. Cenu za odvoz popelnic jsme pro občany nemuseli měnit a nedojde-li k prudkému navýšení poplatků za ukládku (určuje vláda ČR) měnit nebudeme. Je dobře, že ekonomika v ČR roste, ale ve velkých průmyslových aglomeracích nám prudce stoupá kriminalita. Agenturní a zahraniční dělníci bydlí často v nevyhovujících ubytovnách a ve volném čase nám, už i v Klatovech, začínají páchat nepřístojnosti. Tomu musíme ze všech sil zabránit a udržet Klatovy jako bezpečné, přívětivé město pro obyvatele i pro příchozí návštěvníky.”
Ing. Jaroslav Nejdl, ředitel společnosti, člen rady města
„Profesní život mám spojený se Základní uměleckou školou J. Kličky Klatovy, kde od roku 2008 vyučuji pěvecké sbory a další kolektivní předměty. Od roku 2017 působím též v roli vedoucího pracovníka této organizace. Po dobu jedné sezóny jsem byl sbormistrem dětského pěveckého sboru Divadla J. K.Tyla v Plzni a ve volných chvílích jsem rád tam, kde se konají zajímavé společenské akce. Klatovy jsou krásným a pulzujícím městem mnoha tváří, podob a barev. Rád bych pracoval na zlepšení a rozšíření kulturního vyžití obyvatel všech generací.“
Mgr. Jaroslav Pleticha, ředitel základní umělecké školy„Spíše než mě, budete asi znát akce jako Škoda sraz Běšiny, Rally ples, Autokino, pod kterými jsem jako předseda Škodateamu podepsán. Za 17 let existence jsme tisícům mladých lidí dali pocit, že někam patří, dali jim chuť se o něco snažit, dokázat. Pořádání akcí i povolání „marketér” mě učí přemýšlet nad tím, co lidé chtějí, jak je zaujmout, oslovit. Stejně by mělo přemýšlet i město. Co trápí obyvatele? Mají se kde bavit, kam na procházku, kam s dětmi? Nechci jen bezpečné místo k bydlení, chci město kde to žije, město s lidmi v ulicích, dětmi na hřištích, chci město které nás baví.”
Ing. Roman Schavel, předseda Škodateam klubu, spec. marketinguCo pro mě znamenají Klatovy a mohu jim být i já alespoň trochu prospěšná?
Ve městě s Černou a Bílou věží jsem se v roce 1970 narodila a od roku 1978 žiji v jeho integrované obci – Otíně, místě svázaném mimo jiné i s životem rodiny Měchurových a působením Františka Palackého.
Po maturitě na místním gymnáziu v roce 1988, ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a základů německého práva na Univerzitě v Pasově jsem zde absolvovala příslušnou praxi a složila advokátní zkoušky.
Od roku 1998 – tedy již dvacet let – se tady jako advokátka denně setkávám s těmi z Vás, kteří si žijete svými vlastními životy a mnohdy žádáte ode mě pomoc, radu i zastání ve své nelehké životní situaci.
Již v době mého studia v Čechách i v zahraničí mě zajímalo, jak funguje komunální politika a sledovala jsem také to, jak politiky proklamovaná slova jsou či nejsou následována tomu odpovídajícími činy.
Život v našem městě či jeho integrované obci mně nikdy nebyl lhostejný a snažila jsem se ze své pozice jej udělat příjemnějším i svým spoluobčanům. Již za dob svých studií jsem se tak zúčastnila jednání, díky nimž došlo k rozšíření trasy linky tzv. školního autobusu do Klatov o zastávku v Otíně.
Od roku 2008 jsem se podílela spolu se svými spoluobčany na jednáních s Městem Klatovy v záležitosti kanalizace týkající se významné části Otína, která byla v letošním roce úspěšně vyřešena.
Život přece ale není jen o práci a povinnostech, a tak jsem ráda i za to, že se již pár let znám s některými členkami Klubu žen Štěpánovice. Patří jim můj velký obdiv a dík za jejich nadšení, s jakým léta ve „své“ obci v rámci našich Klatov působí a pro své spoluobčany a zejména děti vymýšlejí a konají své aktivity.
V této souvislosti jsem si uvědomila, jak důležité je pro každého člověka prostředí, v němž vyrůstal a žije, shodně jako to, s kým žije a kdo na něho má vliv a jaký.
Každý z nás - obyvatel Klatov, ať už bydlí přímo ve městě či jedné z jeho integrovaných obcí, by měl žít tak, aby jeho město vzkvétalo. Díky tomu by se přece zákonitě mělo vést dobře nejen městu samému, ale i každému jeho občanovi, který by se také a rád měl podle mého názoru považovat za jeho součást.
Uvědomme si všichni také to, že Klatovy jsou opravdu krásné město, jak říkají ti, co k nám přijíždějí z blízka i dáli a rádi se sem vracejí. S větším odstupem než my, kteří tu žijeme, tak vidí pozitivní změny, kterými město v poslední době prošlo.
Naše město mělo vždy své významné místo nejen v historii, ale i v oblasti mezinárodní spolupráce. Udělejme vše pro to, aby si svoji pozici udrželo i nadále, vždyť je přece jen a jen na nás, abychom byli u jeho zdravého vývoje. Naše město a lidi v něm mají úžasný potenciál, nepodceňujme je tedy na straně jedné, ale ani je nepřeceňujme na straně druhé.
Osobně si myslím, že stojí za to udělat vše pro to, aby každý z nás, kdo přímo v Klatovech či v některé z jejich integrovaných obcích žije, mohl opravdu ze svého vlastního přesvědčení říci, že se mu tu žije dobře a takový život jej naplňuje. Zkrátka, jaké si to uděláme, takové to mít budeme. Je to na nás(:o))

JUDr. Jana Toušová, Ph.D., advokátka