Politické hnutí Nestraníci
Dobré pracovní příležitosti pro naše děti
„Současnému vedení radnice se podařilo udělat mnoho dobrých věcí, ale nepodařilo se smysluplně naplnit průmyslovou zónu, od které jsme očekávali podstatné zlepšení nabídky pracovních míst. Průmyslová zóna není dobře osidlována, nezískali jsme nové perspektivní firmy s dobře placenými místy. Nejsou tu nová pracovní místa ani pro naše vysokoškolsky vzdělané děti, které proto musí odejít za výdělkem z rodných Klatov do jiných měst, kde pravděpodobně zakotví a možná se v lepším případě vrátí zpět na důchod, nebo byt či domek po rodičích prodají. V Klatovech máme tradičně významně zastoupené střední školy, je škoda, že jejich absolventi nemají v Klatovech dostatek šancí uplatnit své vzdělání a často končí jako méně kvalifikované pracovní síly.“
Ing. Jaroslav Nejdl, člen zastupitelstva, ředitel společnosti

Věnujeme dostatečně pozornost názorům občanů?
„V Klatovech se již udělalo hodně pro lepší život občanů, nicméně jsem přesvědčena, že je stále co zlepšovat. Radnice by měla být pro nás pro všechny, k tomu je potřeba jednoduchý a otevřený přístup k informacím o chystaných důležitých akcích, výstavbách, zkrátka o všem, o čem se na radnici rozhoduje. Ale k správnému rozhodování je především důležité znát názory občanů města. V mnoha případech si proto kladu jednu důležitou otázku. Zjišťují si odpovědní lidé na radnici dostatečně názor občanů na své záměry a rozhodnutí? Pokud ano, slyší na tyto názory a diskutují s občany o jejich potřebách? Kromě možností, jak a kde trávit volnočasové aktivity, považují občané dnes za málo řešený problém bezpečnost ve městě či dopravu včetně MHD. Určitě nastal čas k znovuprověření možností a účelnosti této městské dopravy. Otázek od občanů je mnoho, a proto jsme se rozhodli, že opět budeme usilovat o přízeň voličů v podzimních volbách, abychom byli nápomocni při jejich řešení.“
Mgr. Věra Tomaierová, členka zastupitelstva, bývalá místostarostka, vedoucí odd. ÚP KT

Málo možností k využití volného času
„Jmenuji se Jaromír Veselý, jsem ženatý již přes 30 let, manželka se jmenuje Vladislava, máme dvě děti a jednoho vnoučka. Jsem klatovský rodák, je mi 58 let. Mé povolání je učitel, 16 let jsem byl ředitelem školy, po jejím sloučení jsem zástupcem ředitelky.
V zastupitelstvu pracuji tři volební období, nyní jsem zapojen do činnosti kontrolního výboru, majetkové komise a ve svém volném čase i oddávám. Ucházím se ještě o jedno volební období, abych mohl plně využít svých znalostí a dovedností ve prospěch občanů našeho města a přidružených obcí. Svým zaměřením jsem sportovec, proto bych rád pro různé zájmové skupiny a spolky pomohl zajistit kvalitní využití jejich volného času. Máme zde městský park, Hůrku a další lokality, kde by se podle zájmu veřejnosti a možností městské kasy dala provozovat řada zájmových aktivit, např. běhání, „inlajny“, lanové atrakce apod. Je třeba také otevřít bezplatně v určitých hodinách školní sportoviště pro naše děti a mládež a podporovat i nadále spolkovou činnost. Veškeré akce je třeba řádně připravit, projednat s občany a odborníky, aby se našlo nejvhodnější i cenově dostupné řešení.
Další oblastí mého zájmu je bezpečnost ve městě, je např. třeba zajistit, aby se naši spoluobčané nemuseli obávat, že lavičky v blízkosti jejich obydlí se stanou shromaždištěm popíjejících, fetujících a hlučících partiček.
Ve spolupráci s občany bychom vyhledávali nejhorší chodníky, chodníky, které náhle končí a nemají žádnou návaznost, chodníky, které jsou nedostupné pro vozíčkáře. Mnohé se již zlepšilo, ale stále je co zlepšovat i nadále.
Oblastí zájmu Nestraníků je více, ale o dalších se ve svých příspěvcích zmíní moji kolegové a kolegyně z naší kandidátní listiny.“

Mgr. Jaromír Veselý, člen zastupitelstva, zástupce ředitele SZŠ Klatovy

Všechny články zde:
Politické hnutí Nestraníci
„Všichni žijeme v Klatovech řadu let a není nám lhostejné, jakým směrem se ubírá rozvoj našeho města. Mnozí z nás už znají práci v zastupitelstvu nebo v radě města, protože byli zvoleni jako nestraníci v minulých komunálních volbách Myslíme si, že komunální politika není až tak o politice a politických stranách, ale zejména a především o lidech, kteří chtějí pracovat ve prospěch svého města. Všichni, kteří jsme se rozhodli kandidovat jako Politické hnutí Nestraníci, máme svoji profesi, životní zkušenosti a v neposlední řadě jsme i hmotně zabezpečeni. Do komunální politiky nikdo z nás nevstupuje z finančních důvodů, nebo proto, že tím chce řešit svou momentální životní situaci. Jsme pravicového smýšlení a uvědomujeme si, že město musí vytvářet podmínky jak pro podnikatelskou sféru, tak i pro klidný a spokojený život lidí. Ve svých profesích musíme každý den dokazovat, že naše slova a sliby nejsou vzduchovou bublinou, ale že je myslíme vážně a upřímně. Totéž platí i o záměrech našeho Politického hnutí Nestraníci. Všichni máme společný cíl, který nás dal dohromady - zlepšit život nás všech v našem městě. Jak vážně to myslíme se velmi snadno přesvědčíte z výsledků našich profesí. Většina z nás totiž nežije v anonymitě.“